SDÍLET

S panem Dr. Tomášem Vaňkem (ODS) si vyměňujeme blogy na téma geneticky modifikované potraviny. Já zastávám postoj předběžné opatrnosti, pan Vaněk geneticky modifikované potraviny podporuje. Jestli je bude i sám konzumovat, zjistit nelze.

 

V posledním blogu mi vytkl, s jistou mírou pocitu nadřazenosti, neboť on působí jako vědecký pracovník zabývající se rostlinami a ochranou životního prostředí, že: „ požadavek důkazu „naprosté bezpečnosti“ (GMO) je demagogický a nesmyslný. Cokoliv co používáme a využíváme, (např. elektřina, auta i kuchyňský nůž) naprosto bezpečné není. A naprosto bezpečný není ani život – naopak, ve 100% případů končí smrtí, neměl by tedy být, logikou pana Johna, povolen.“ No jestli to má být vtip, tak jsem se moc nezasmál. Ještě že se vtipy pan Dr. Vaněk neživí.

Nesdílím cynismus pana Vaňka a ptát se, proč ho nesdílí ani zbývajících 23 států EU, které zakázaly pěstování geneticky modifikovaných plodin je myslím zcela na místě. Proč pěstování jen v minulém měsíci zakázala Francie, Rusko i Bavorsko? Je to podle dr. Vaňka opravdu jen kvůli tomu, že se chtějí pomstít a přiškrtit zisky americké společnosti Monsanto? Nebo přemýšlejí stejně jako já a nechtějí dělat pokusné králíky konzumací geneticky modifikovaných potravin, když dlouhodobé validní studie o neškodnosti GMO na takové úrovni, která by vyloučila jakákoliv rizika, nejsou k dispozici?

Pan Vaněk si neprostudoval depeše z wikileaks, o kterých jsem se zmínil v jednom z minulých blogů a v článku mne jinými slovy požádal o pomoc, protože by si je rád přečetl. Tuto pomoc mu rád poskytnu, protože zmíněné depeše z wikileaks, vnáší do šíření GMO ještě další zajímavý rozměr.  Píše se zde celá řada zajímavých věcí, třeba o tom, jak zástupce americké diplomacie referuje o ČR jako o zemi zaslíbené pro GMO. Cituji konkrétně:

„ Měli bychom i nadále aktivně spolupracovat s českými vládními představiteli, abychom posílili pozitivní biotechnologickou (GMO) strategii, kterou česká vláda zastává, a měli bychom usilovat o nepřetržitou podporu v rámci EU.“

To se zatím USA evidentně moc nedaří, protože GMO odmítají až na Portugalsko, ČR, Rumunsko a Španělsko všechny zbývající státy.

Wikileaks dále odkrývají, že „Čeští výzkumníci aktivně pracují na poli zemědělské biotechnologie a politické strany napříč spektrem akceptují pragmatický, vědecky podložený postoj k použití GMO,“

Zvláštní je, že u spojení vědecky – podložené je v další depeši použito uvozovek, jak by tím chtěl autor zprávy něco naznačit. Američané obvykle používají uvozovky, když chtějí o něčem říci „jako že“. V tomto případě tedy „Jako že vědecky podložený“ . Věta z depeší wikileaks konkrétně zní: „ The ministry is comfortable with the current pragmatic “science-based” approach.“ /Ministerstvo je spokojeno se současným „vědecky podloženým“ postojem./

Další depeše vysvětluje, proč se u nás problematika GMO dostává jen minimálně do povědomí veřejnosti a zůstává jen na okraji společenských témat. Vše, jak autor pohotově vystihl, mají na starosti média.

všechy wikileaks o GMO a ČR zde http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=05PRAGUE1164&q=gm

„Spirnak was interviewed by two print journalists and recorded an interview with a major Czech television channel that was later broadcast as part of their evening economic news. These press contacts were critically important for shaping the nascent opinion of Czech consumers, who are still unfamiliar with GMOs.

Spirnaková poskytla interview dvěma novinářům do tisku a také do jednoho z hlavních českých televizních kanálů.(pravděpodobně ČT24 nebo Z1- pozn. překladatele) neboť se později záznam objevil ve večerní ekonomické zpravodajské relaci. Tyto tiskové kontakty jsou kriticky důležité pro utváření rodícího se názoru těch českých spotřebitelů, kteří nejsou s GMO dosud seznámeni

Česká republika se podle těchto depeší z let 2005 až 2010 měla stát dokonce epicentrem „programu aktivní podpory biotechnologií“ pro střední Evropu a Pobaltí. Od nás se měly názory ve prospěch genetického inženýrství dále šířit do regionu i celé Evropy.

Je neméně zajímavé, že podle dalších odtajněných depeší Americké velvyslanectví v Paříži doporučovalo zahájit dokonce obchodní válku se zeměmi, které odmítají uvést na trh geneticky modifikované plodiny. Zase nám mělo být diktováno…