Také si myslíte, že manipulační zařízení nemůžou být šetrná k životnímu prostředí? Po přečtení tohoto článku pravděpodobně změníte názor. Možná vás také překvapí zjištění, že ekologický provoz manipulační techniky je pro mnohé výrobce stejně důležitý jako její výkon. Tyto stroje stejně jako motorová vozidla pro přepravu osob musí splňovat emisní limity, které se neustále zpřísňují. V září začaly platit nové emisní limity pro osobní automobily Euro 6c. EU norma Stage V, která se týká stavebních a důlních strojů a právě i kategorie manipulačních zařízení vstoupí v platnost 1. 1. 2019.

Je tedy zřejmé, že tento trend bude pokračovat. Cílem je elektrická a bezemisní přeprava.

 

Manipulační zařízení – ekologie v praxi

Máte za to, že absolutně bezemisní přeprava, je hudbou daleké budoucnosti? Jaká jsou současná ekologická řešení v odvětví přepravy materiálů?

  1. Ekologický pohon – bezemisně pracují stroje, které jsou kompletně poháněné baterií. Mnohé přístroje nabízejí možnost kombinovaného motoru, kde si můžete zvolit dieselový pohon, nebo elektropohon.
  2. Filtry pro zachycení pevných částic – jejich obvyklá zkratka je DPF (Diesel Particulate Filter). Tyto filtry mají za úkol zachytit a spálit prachové a rakovinotvorné mikročástice, které projdou klasickým katalyzátorem a unikají do ovzduší. Jejich používání má pozitivní dopad na životní prostředí. Měly by být nedílnou součástí všech dieselových motorů.
  3. Tichý chod – díky elektropohonu se jejich hlasitost pohybuje na dolní hranici intenzity hluku.
  4. Prakticky nezbytné je používání ekologických olejů a maziv. Tyto oleje a maziva jsou biologicky odbouratelné. I v tomto případě Evropská Unie prosazuje jejich plošné užívání, dá se tedy očekávat, že se jejich podíl bude i nadále zvyšovat.
  5. Recyklace vysloužilých strojů – ať už se jedná o olovo v závaží jeřábu, nebo jeho baterii, vše se dá recyklovat.

 

Jaké jsou tedy hlavní výhody těchto ekologických strojů?

Čistější životní prostředí je bezesporu hlavní prioritou. Celosvětová snaha o snížení emisních plynů bude i nadále pokračovat a zákonné normy, které platí pro všechny typy přepravy, se budou novelizovat, tak aby byl dopad emisních plynů co nejmenší. Stroje, které tyto normy nebudou splňovat, se budou muset vyřadit z provozu, nebo nákladně revitalizovat.

  • Ekologická manipulační technika, která odpovídá aktuálním emisním normám je výhodnou investicí.
  • Elektromotory mají nižší náklady na energii i údržbu, pokud je srovnáme se spalovacími motory. Vyšší pořizovací náklady se tedy rychle amortizují.
  • Zdravé pracovní prostředí – manipulační technika pracuje venku i ve vnitřních prostorách. Pokud splňuje veškeré ekologické normy dopad na zdraví pracovníků, kteří ji obsluhují, se minimalizuje. Dýchání zplodin ze spalovacích motorů, které navíc nemají ani DPF je prokazatelně zdraví škodlivé. Bezpečnost práce s takovými stroji je tedy značně diskutabilní. Takové stroje jsou také nepřiměřeně hlučné. Dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí má nepříznivé účinky na lidský organismus. Tyto negativní faktory přímo ovlivňují výkon pracovníků a navyšují jejich nemocnost.

 

Ekologická manipulační technika není výsadou, ale nutností

Už tedy víte, že přístroje manipulační techniky stejně jako auta podléhají přísným emisním normám, které stanovuje Evropská Unie. Ty se budou i nadále novelizovat, protože jejich cílem je dosáhnout bezemisní přepravy.

Dozvěděli jste se také, jaká další ekologická řešení nabízí současná moderní manipulační zařízení.

Tato opatření přispívají k energetickým úsporám a také zdravějšímu pracovnímu prostředí.

A co si myslíte vy o současných emisních normách? Jste připraveni na zavedení Stage V, která zanedlouho vstoupí v platnost? Budeme rádi, když se s námi podělíte o váš názor.

Jaromír Lehečka