Obsah

Lékař vás pošle na vyšetření CT a vy se dostanete do tunelu, u kterého nechybí počítač s obrazovkou, tedy průmyslové pc. Ačkoli se to na první pohled nezdá, počítače tvoří významnou součást medicíny. Veškeré diagnostické metody, u nichž se zaznamenávají výsledky, tedy data, by bez počítačů vůbec nebylo možné provádět. Všechno začíná zpracováním obrazu při rozmanitých vyšetřeních a pokračuje robotickými operacemi, které také řídí počítač.

Průmyslové PC – Kde na ně v medicíně narazíte?

Kde se s počítači v medicíně potkáte? Všude tam, kde je potřeba získávat, sídlet a ukládat různá data – tedy tam, kde se provádějí vyšetření snímkováním – zobrazovací metody jako rentgeny, magnetické rezonance, ultrazvuk, počítačové tomografie… Dále třeba u analýzy EKG. Obrovské využití průmyslových počítačů přinášejí také robotické operace. Robot řízený počítačem eliminuje únavu, třas rukou a další lidské faktory, které mohou při operaci způsobit problémy. Rychlé připojení k internetu a budování sítí potom umožňuje telemedicína, kdy lékaři třeba z Prahy mohou operovat, a přitom problém konzultovat dejme tomu s kolegy z USA. Prostě počítače tvoří součást jak medicíny, tak i průmyslu, do kterého se intenzivně zapojují.

Důležité požadavky na počítače v medicíně

Jaké specifické požadavky na počítače se v oblasti medicíny vlastně objevují? Především by tyto počítače měly odpovídat normě EN-60601-1. Velmi důležitá je jejich bezpečnost, samozřejmě kompatibilita, odolnost rušení, a v neposlední řadě i omyvatelnost pro zdravotnické účely. Bezpečnost počítačů je samozřejmostí, kompatibilita počítačů zajišťuje, že si systémy budou spolu rozumět.

Stroj musí odolat rušení

Podstatná je také elektromagnetická odolnost vůči rušení. Spousta zařízení se totiž stává zdrojem elektromagnetického rušení. Takovým rušičem může být zařízení, ve kterém se vyskytují měniče proudu nebo tranzistory. Elektromagnetické rušení pak může způsobit poruchu obvodu nebo rovnou výpadek zařízení. Běžný provoz lékařských center, kde se provádí diagnostika, se dnes neobejde bez spousty různých zařízení. Ta mohou popisované součástky obsahovat. Může tak dokonce nastat absurdní situace, že samotné vyšetřovací zařízení ruší práci počítačů, které je řídí…

Pozor na kabely elektrického vedení

Proto je nutné, aby pc maximálně odolávalo elektromagnetickému rušení z okolí. Také je důležité počítače dobře umístit. Neměly se stavět třeba vedle elektromotoru nebo kabelů pro vedení elektrického proudu. A například kabely pro vedení proudu se mohou ve vyšetřovacím centru vyskytnout – napájejí třeba různé lékařské přístroje… Zkrátka i pc, s jehož pomocí se budou provádět různá vyšetření, nebo operovat by měla v ordinaci nebo na operačním sále stát na vhodném místě, kde elektromagnetický šum rozhodně nehrozí. Odolávat elektromagnetickému rušení musí i tak výkonné PC. Vyberte si z široké nabídky krytů a obalů pro Apple iPhone 6 a Apple iPhone 6S. Kvalitní a moderní kryty, které ochrání váš Apple iPhone 6/6S na Revocase.cz

Bez dezinfekce to nejde

Omyvatelnost pro zdravotní účely. Připadá vám absurdní, že je něco takového u pc nutné? Ano, je, a to naprosto nezbytně. Úklid, hygiena, dezinfekce, to jsou základní pojmy, bez kterých by zdravotnictví vůbec nemohlo fungovat a přinášet uspokojivé výsledky v uzdravování pacientů. Protože nepořádek a špatná hygiena jsou semeništěm virů a bakterií. Je tedy naprosto pochopitelné, že plechové skříně, v nichž se medicínská pc skrývají, musí být snadno omyvatelné. Některý z vyšetřovaných pacientů totiž může být nositelem viru či bakterie. Infekce se šíří vzduchem a dostane se i na povrchy pc. Dezinfekce je zde tedy nezbytná. Veškeré čistící prostředky k zachování hygienických standardů najdete na Diten.

Jaromír Lehečka