Obsah

Mnozí z Vás už jistě vědí, že nejjednodušším způsobem, jak vyřešit výstavbu nového bydlení, je poptat novostavbu na klíč. V tomto článku se zaměříme především na nízkoenergetické stavby, které byly v minulosti reakcí na neúnosné tepelné ztráty do té doby běžně stavěných domů. Představíme si jejich největší výhody a zjistíte také, podle jakých zásad by měla výstavba nízkoenergetického domu probíhat.

Proč se vyplatí investovat do nízkoenergetické novostavby na klíč

 • Cenová dostupnost a vysoký komfort bydlení.
 • Stavba na klíč je realizována dle Vašich konkrétních představ a požadavků.
 • Mnohonásobně nižší náklady spojené s vytápěním domu.
 • Zamezí tepelným ztrátám.
 • Nízká závislost na změně cen energií.
 • Zdravé klimatické podmínky v létě i v zimě.
 • Čerstvý vzduch bez nutnosti větrání okny. Zamezení vzniku plísní a alergenů.
 • Ekologicky šetrný způsob výstavby s využitím inovativních metod a speciálních technologií.

Výběr nejlepších nízkoenergetických staveb, které vznikaly v posledních 10 letech.

Výhody koupě novostavby před rekonstrukcí staršího domu

 • Výstavba se realizuje dle projektu, který splňuje Vaše očekávání.
 • Dispozice i vnitřní uspořádání jsou ve Vaší režii.
 • Vytvoříte si osobité, stylové a úsporné bydlení.
 • Jistota použití moderních technologií a kvalitního materiálu, který vyhovuje současných normám ve stavebnictví.
 • Na novostavbu dostáváte záruku.

Jaké zásady nepodcenit při stavbě nízkoenergetického domu

Komplexní řešení

 • Abyste mohli dům nazývat nízkoenergetickým, je nutné zamyslet se nad celým domem komplexně.
 • Zásadní je volba vhodného stavebního pozemku a materiálů, kvalitní projektová dokumentace a realizace.
 • Je nutné vše důkladně naplánovat ještě před zahájením stavby. Pokud byste v průběhu začali něco měnit, mohlo by dojít k výraznému prodražení a prodloužení realizace projektu.
 • Obecně platí, že čím více výklenků, balkonů a zalomení dům má, tím vyšší je spotřeba na vytápění.

Orientace z hlediska světových stran a lokální klimatické podmínky

 • Energetická bilance stavby je ovlivněna vhodnou orientací na světové strany, sousedními zástavbami a výškou zeleně v okolí pozemku.
 • Obytné prostory by měly být orientovány na jih, jihozápad a jihovýchod, čímž se maximálně využije teplo ze slunečních paprsků.
 • Obslužné prostory naopak na sever, aby se vytvořila bariéra proti působení chladu.
 • Je nutné brát v potaz také množství slunných dnů a průměrné venkovní teploty v dané lokalitě.

Předcházení tepelným ztrátám

 • Dveře, okna, střecha, podlahy i stěny by měly disponovat vynikajícími tepelně technickými vlastnostmi, čímž předchází tepelným ztrátám.
 • Měli byste vybírat výhradně z certifikovaných systémů.
 • Vzduchotěsný obal stavby by měl odolávat i vichřicím a jiným extrémním podmínkám.
 • Metodou Blower-door test je zjišťována vzduchotěsnost a energetická náročnost domu.

Výběr vytápěcího systému na míru

 • Neexistuje žádný obecný systém, který by bylo možné aplikovat u všech staveb nízkoenergetického typu.
 • Zvolený vytápěcí systém spolu se způsobem ohřevu vody a vzduchu v domě by měl vycházet z možností, které se u jednotlivých staveb liší.
 • Nejúspornějším řešením je kombinace aktivního a pasivního využití sluneční energie, volba optimálního vytápěcího systému a regulované větrání se zpětným získáváním tepla.

Dozvěděli jste se o hlavních přednostech nízkoenergetických novostaveb na klíč. Teď už víte, v čem spočívá jejich výhoda v porovnání se staršími domy k rekonstrukci. Uvedli jsme zásady, podle kterých by se mělo při výstavbě energeticky nenáročného domu vycházet. Vždy je důležitá souhra mezi domem a majitelem. Z výhod mohou čerpat jen ti, kteří vědí, jak takový dům používat a obsluhovat. Jedinečné dřevostavby představené veletrhu v Miláně.

Investovali byste spíše do koupě novostavby na klíč, nebo do staršího domu vhodného k rekonstrukci?

Jaromír Lehečka