Obsah

V tomto článku popíšeme jednotlivé stupně stavební dokumentace. Dozvíte se, co je cílem jednotlivých dokumentů a proč jsou nedílnou součástí žádosti o vydání územního souhlasu či stavebního povolení. Uvedeme také přibližné lhůty pro jejich vypracování. U jednotlivých dokumentů naleznete i orientační částku, kterou za jejich vyhotovení zaplatíte.

 

První stupeň stavební dokumentace – studie stavby

  • Jedná se o vytvoření úvodního návrhu, v rámci kterého dochází k projednání požadavků klientka, ověření možnosti daného pozemku a nalezení optimálního řešení.
  • V této fázi se projednává, jak by mohla stavba vypadat zvenčí a fungovat uvnitř.
  • Podoba studie stavby není zákonem stanovena, slouží jako předstupeň projektové dokumentace a používá se jako výchozí bod při stavbě domu.
  • Její příprava zabere projektantovi zhruba 1 – 2 měsíce a bude si za ni účtovat 30 000 – 80 000 korun.

Tip pro Vás:

V této fázi je vše zatím jen na papíře a dá se to lehce změnit. Proces se nesnažte uspěchat a celý návrh si pečlivě projděte a s projektantem konzultujte možné alternativy. Je lepší upravit návrh na papíře, než v průběhu stavebního řízení bourat zdi.

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Cílem je definovat účel a umístění stavby a její napojení na dopravní i technickou infrastrukturu v oblasti výstavby. Zahrnuje také situační výkresy, charakteristické půdorysy i řezy. Příprava trvá průměrně 60 dnů. Zaplatíte za ni v rozmezí 60 000 – 90 000 Kč.

 

Dokumentace ke stavebnímu řízení

Spolu s dokumentací pro územní rozhodnutí poskytuje základ pro stanovisko dotčených orgánů a příslušného stavebního úřadu. Obsahem dokumentace jsou statické výpočty, materiálová specifika stavby, prostorové a konstrukční řešení domu. Je nutné, aby stavba byla v souladu s požadavky týkajícími se veřejných zájmů a dopravních, protipožárních, hygienických, provozních, uživatelských, energetických a dalších norem. Vyhotovení trvá v průměru 30 – 60 dnů. Bude Vás stát 90 000 – 130 000 Kč.

 

Dokumentace pro provedení stavby

Obsahem detailního přehledu jsou specifika jednotlivých materiálů, stavebnin, technických a technologických detailů a stavebně konstrukční řešení. Slouží jako základ pro stavební dozor, který provádí kontrolu kvality a správnost provedení stavebních prací. Je základem také pro výběr dodavatele stavby. Na jejím základě se dá určit rozpočet realizace stavby. Zhotovení trvá 2 – 3 měsíce a stojí přibližně 120 000 až 160 000 Kč.

 

Dokumentace skutečného provedení

Tato dokumentace známá pod názvem Pasport se dělá povětšinou až po dokončení domu a majitel ji předkládá ke kolaudaci. Majitel stavby má povinnost uchovávat dokumentaci odpovídající skutečnému stavu stavby, která je navíc i ověřena místně příslušných stavebním úřadem. Pasport je nutný v momentě, kdy stavbu rekonstruujete, prodáváte, pronajímáte, odstraňujete apod. Jeho obsahem jsou výkresy a zprávy. Za dokumentaci zaplatíte 5 000 – 15 000 Kč. Příprava trvá v průměru měsíc.

 

Dokumentace bouracích prací

Zpracovává se v případě, kdy na pozemku musíte nejprve zbourat stavbu, abyste mohli postavit novou. Připravuje se ještě před dokumentací pro stavební povolení, nebo je jeho součástí. Řeší otázku bezpečnosti práce v průběhu bourání.

Poslechněte si, jak probíhají boje o změnu stavebního zákona.

Jednotlivé stupně stavební dokumentace na sebe navazují a vzájemně se doplňují, a proto je nutné žádnou z nich neopomenout. Díky tomuto článku už přesně víte, jaké dokumentace je nutné dle zákona vyhotovit, kolik času to zabere a také jakou částku za ně zaplatíte. O kolik by se mohl proces získání stavebního povolení zkrátit.

Studie stavby slouží k vytvoření prvotního návrhu. Nechali byste si ji vypracovat i přesto, že tuto povinnost zákon neukládá a zaplatíte za ni desítky tisíc?

Jaromír Lehečka