Poppers vůně jsou oficiálně prodávané jako čističe různých povrchů, jako například video hlav, audio hlav, usně či skleněných bongů. Neoficiálně je tento produkt nabízen jako náhrada přírodních afrodiziak, u kterých jsou účinky zřejmé již pár vteřin po otevření lahvičky. Poslední, nejkontroverznější variantou, je užití poprs jako drogy, která se vdechuje a uživateli navozuje příjemné pocity, ale má i řadu vedlejších účinků. V tomto článku jsme pro Vás sepsali všechny známé způsoby užití této látky.

 

Čisticí poppers vůně na různé povrchy

Pouhých pár kapek výrobku stačí na odstranění nečistot, které se usadily na kovových částech hlav audio a video přístrojů. Z usně účinně odstraňuje zápachy a skvrny.

Čistič je možné použít také na skleněné bongy, šlukovky, pouta, kombinézy a erotické hračky.

Někteří výrobci ovšem nedoporučují takový způsob údržby, a proto se vždy řiďte jejich instrukcemi a v takovém případě přístroje doneste do specializovaného servisu.

JAK S LÁTKOU ZACHÁZET PŘI ČISTĚNÍ

Před použitím si vždy pečlivě přečtěte instrukce!

 • Látka je velmi hořlavá, a proto nikdy v blízkosti nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni.
 • Poppers se z lahvičky rychle vypařuje, proto je nutné nechat ji otevřenou vždy jen na chvíli a pracovat v dobře větrané místnosti.
 • Používejte ochranné prostředky na kůži.
 • Čistič uchovávejte v uzavřené nádobě, suchu a chladu.
 • Držte mimo dosah dětí a zvířat.
 • Zamezte kontaktu s kůží a očima. Při zasažení vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Afrodiziakum – účinky poppers při pohlavním styku

Poprs se poprvé objevil kolem roku 1970. V dnešní době je možné ho legálně koupit ve specializovaných online prodejnách. Popularitě se těší nejvíce mezi homosexuály, ale své příznivce si našel i mezi heterosexuály.

ZPŮSOB UŽITÍ

 • Poprs se postaví na stůl či jiné pevné místo v místnosti.
 • Lahvička se na zhruba 10 vteřin otevře a výpary způsobí, že již po pár vteřinách uživatelé pociťují zvýšenou chuť na sex. Tento stav je doprovázen bušením srdce a pocitem tepla.
 • Látky v těle působí na prokrvení pohlavní soustavy a uvolnění hladkého svalstva, což usnadňuje zejména anální styl.
 • Dochází k euforickému stavu, při kterém je uživatel zároveň omámený. Výsledkem je silný orgasmus.

Poppers vůně začnou působit již po pár vteřinách a účinek trvá kolem 90 vteřin.

DOPORUČENÍ SPOJENÁ S UŽITÍM

 • Poppers neinhalujte přímo z lahvičky.
 • Lahvičku nenechávejte otevřenou déle než 15 vteřin.
 • Nekombinujte s viagrou.
 • Nepoužívejte dlouhodobě ani opakovaně. Používejte maximálně jednou za 24 hodin.

Úspěchy ženské viagry po zahájení jejího prodeje ve srovnání s mužskou viagrou.

 

Přímá inhalace a rizika s tím spojená

Motivem některých lidí je nákup poppers s cílem přímé inhalace. V takovém případě lze kapky považovat za drogu, jelikož jejich obsahem je řada chemických látek, které rozhodně k přímému užití určené nejsou a mohou způsobit řadu zdravotních problémů. Přímou inhalaci doprovází pocity srovnatelné s užitím alkoholu a jiných drog.

NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Nemusí se objevit u každého, ale při dlouhodobé inhalaci se riziko jejich vzniku zvyšuje.

 • Bolest hlavy
 • Vyrážka kolem nosu a úst
 • Špatná koordinace pohybu
 • Ztráta zábran a soudnosti
 • Zrychlený či nepravidelný tep
 • Nevolnost a závratě

Z článku jste se dozvěděli, jak je to s možnými způsoby užití látky poppers. Teď už víte, na jaké povrchy je možné čistič použít. Vždy je nutné vycházet z pokynů výrobce a při následném čištění postupovat podle doporučení, která se s tím pojí. Zjistili jste, proč je poprs užíván také jako náhrada přírodních afrodiziak a jaké pocity u člověka navozuje. Jaké je tajemství afrodiziak. Na závěr jsme se zmínili také o přímé inhalaci, kterou Vám s ohledem na povahu produktu a nežádoucí účinky, které jsou s dlouhodobým užitím spojené, nedoporučujeme!

Dáváte přednost přírodním afrodiziakům, nebo užíváte při pohlavním styku poppers, jehož účinky jsou zaručené a dostaví se již po pár vteřinách?

Jaromír Lehečka