SDÍLET

Podmínky vydání Asistenční karty Radka Johna zdarma

1.    Nabídka platí pro prvních sto tisíc příznivců, končí nejpozději v předvečer voleb do Evropského parlamentu 22. května.
2.    Asistenční karta Radka Johna zdarma bude aktivována v případě zvolení Radka Johna poslancem Evropského parlamentu ve volbách, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014.
3.    Asistenční kartu Radka Johna lze získat úspěšnou registrací na tomto webu, a vyzvednutím identifikační samolepky na místech, která Vám budou sdělena prostřednictvím emailu.
4.    Identifikační samolepku bude možné vyzvednout na základě předložení průkazu totožnosti (např. OP nebo řidičský průkaz) a shody na vyplněném registračním formuláři. Identifikační samolepka může být vydána pouze občanům ČR staršímu 18 let. Je možné vydat maximálně jednu identifikační samolepku na osobu.
5.    Služby asistenční karty Radka Johna jsou vázány na vozidlo, jehož registrační značka je uvedena v registračním formuláři a mimo registrovanou osobu je mohou využívat i rodinní příslušníci, kteří řídí registrované vozidlo.
6.    Asistenční službu lze využít v případě, že je příslušné vozidlo viditelně označeno identifikační samolepkou.
7.    Pro využívání služeb Asistenční karty řidiče Radka Johna je nutné splňovat Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACA1213.
8.    Svou registrací souhlasí registrovaná osoba s tím, že může být uveřejněno první písmeno jména, celé přímení a město bydliště.
9.    Svou registrací souhlasí registrované osoba s tím, že může být informována o dalších aktivitách Radka Johna prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Registrovaná osoba může být kontaktována pro ověření pravosti registrace.
10.    V případě zneužití nabídky např. sdělení nepravdivých informací, si Radek John vyhrazuje právo vyřadit osobu z databáze registrovaných příznivců, stejně jako v případě hanobících výroků.
11.    Radek John si vyhrazuje právo měnit podmínky této akce.