SDÍLET

Vážený Petře Šabato,

obracím se na Vás jako na šéfredaktora Hospodářských novin v krátké době již podruhé. A to proto, že Vaše noviny chci stále považovat za seriozní, za zdroj relevantních informací.
I z tohoto důvodu se na Vás tentokrát neobracím otevřeným dopisem, ale se žádostí o zveřejnění mého stanoviska k článku O Bártových obálkách vědělo šest poslanců, autorů Vojtěcha Blažka, Radka Kedroně a Marie Valáškové.30
V pátek 27. 5. 2011 jsem redaktorům HN na jejich dotazy sdělil, že K. Kočí mi volala do Spojených arabských emirátů po schůzce K9 (úterý, 29. 3. 2011), kdy mi shrnula jednání K9 a o žádné jiné skutečnosti se mi nezmínila. Dokonce mě uklidnila, že se nic neděje, že je vše v pořádku. Fyzicky jsem se s Kristýnou Kočí nesetkal, stejně jako s žádnými jinými poslanci VV, neboť jsem pobýval už ve zmíněných Spojených arabských emirátech.
Rozhodně mi celý další týden nesdělila nic o tom, že by dostala nějaké peníze. Tvrzení HN je tak zcela v rozporu se skutečností. Informace od K. Kočí uvedené v článku mě opět utvrzují, že šlo o cílený puč s cílem rozvrátit poslanecký klub VV.
Kristýna Kočí mi tedy nikdy žádné předání údajného úplatku nenahlásila. Půjčku mi přiznala až na můj přímý dotaz v úterý 5. 4. 2011. poté, co mi šokovaný Vít Bárta sdělil, že ho chce obvinit z uplácení.
Patří k pravidlům seriozní žurnalistiky, že se zveřejní stanoviska obou dotčených stran. Vaši redaktoři, přestože moje měli a mají, vycházeli pouze z toho, co jim řekla K. Kočí. Její tvrzení není potvrzené z žádného dalšího zdroje.
To, že se v článku neobjevily informace, které jsem redaktorům HN sdělil, ale naprosto vylhaná verze K. Kočí, považuji za hrubé porušení žurnalistické etiky.
Znovu proto důrazně žádám o opravu nepravdivých tvrzení uvedených v Hospodářských novinách.

Radek John