SDÍLET

Úvodní slovo Radka Johna

„Jsme svědky zvláštního jevu. Čím víc si necháváme od Evropské Unie diktovat, co smíme a nesmíme, tím menší je náš zájem o unijní dění. Směrnice, direktivy a „doporučení“ stále méně odpovídají našim národním potřebám a zájmům, přílišná centralizace Evropy ničí naši národní identitu. Většina obyvatel je k tomu ale lhostejná a ignoruje eurovolby, které jediné mohou tento nepříznivý vývoj změnit.
Stejně jako většina Čechů a Moravanů, ani já si nechci nechat diktovat Evropskou unií do nejabsurdnějších podrobností, jak žít podle rozkazů bruselských byrokratů. Nechci, aby nám zakazovali bránit se ve vlastním domě nebo bytu zlodějům v případě napadení. Nechci, aby nás EU krmila geneticky modifikovanými potravinami. Nechci, abychom platili eurem, když je to pro nás v současné situaci nevýhodné. Poprvé v historii se otvírá reálná šance, že v Evropském parlamentu budou skutečně silní euro-realisté, kterým vadí přílišná centralizace EU. Společně s Vaší pomocí chci kandidovat do Europarlamentu, abych tábor eurorealistů posílil a měli jsme tak větší šanci bránit národní zájmy před eurobyrokraty, kteří chtějí všem státům Evropy nadiktovat život podle stejného mustru necitlivě k jejich národním kulturám.“

Tucet bodu pro volby do Evropského parlamentu

Naším primárním zájmem je ekonomicky méně svazující, administrativně hospodárnější a politicky demokratičtější Evropská unie. Věci veřejné jsou proti naivně optimistickému postoji a preferují euro-realistický přístup. EU s sebou přináší kromě liberálních výhod, jimiž jsou volný trh, volný pohyb osob, zboží a služeb, i mnohá negativa.

 1. Euro NE, dokud to není ekonomicky výhodné

 2. Levnější Brusel bez eurotunelů

 3. Rozpočtová a bankovní suverenita ČR (NE fiskálnímu paktu a bankovní unii)

 4. Záchrana tradičních českých výrobců a značek

 5. Evropské dotace malým a středním podnikatelům

 6. Méně nařízení a regulací z EU

 7. Ne zdražování energií kvůli EU

 8. Nechceme platit eurodluhy zemí, které si žily nad poměry

 9. EU bez sociálních dávek pro cizince

 10. Právo na účinnou sebeobranu proti zločincům bez omezení EU

 11. EU pro ochranu zvířat

 12. Konec flákání českých europoslanců – online zpravodajství Radka Johna

Další programové body

Věci veřejné vyžaduji, aby se uskutečnil audit efektivity všech evropských institucí a snížil se obrovský počet úředníků. Jen samotná Evropská komise je přebyrokratizovaná Zaměstnává skoro 40 000 úředníků, což je dvakrát více než je příslušníku české armády. Požadujeme také snížení platů a důchodů všech evropských úředníků. Sebemenší tlumočník začíná v Bruselu s platem 4190 eur měsíčně (přes 100 000 korun) a u vysokých úředníků se plat může snadno vyšplhat na měsíčních 16 000 eur (400 tisíc korun). K tomu se připočítávají příplatky za práci v zahraničí, na úklid, na děti, na jejich vzdělání a hlídání. Děti chodí do soukromých evropských škol, na které každoročně přispívají evropští daňoví poplatníci částkou přibližně 100 milionů eur.

Dále by měla Evropská komise snížit svoje stavy, protože současný stav je přehnaně vysoký vzhledem k pravomocím této instituce, a to platí i pro platy komisařů. Základní plat eurokomisaře činí 19 910 eur a předseda Evropské komise José Manuel Barroso dostává ročně 304 000 eur, tj. více než kterýkoli ministr v kterémkoli členském státě.

Věci veřejné chtějí také revidovat počet ambasád v Evropské unii, protože existence českých velvyslanectví v řadě malých zemí EU je pro ekonomickou diplomacii nepřínosná vzhledem k propojení evropských států díky Schengenu a Evropskému hospodářskému prostoru.

Chceme zastavit zbytečné každoměsíční stěhování Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku, protože tento proces stojí evropské daňové poplatníky 100 milionů eur ročně bez jakéhokoli efektu. Evropský parlament by měl nadále zůstat jen v Bruselu.

Na druhé straně musí být Evropská unie ekonomicky efektivnější a politicky demokratičtější. Velkým problémem je přistěhovalectví v EU, zejména z jižní strany středomoří. Evropská unie sjednotit svoji přistěhovaleckou politiku tak, aby zabránila přílivu sociální emigrantům ze třetích zemí. Nejednotná pravidla otevírají skuliny, kterými můžou v budoucnu proudit nechtění přistěhovalci i do ČR. Na druhou stranu nechceme bránit příchodu lidí, kteří budou nesporným přínosem pro evropské země (např. příliv mozků, nebo lidí, kteří zde naleznou práci, na kterou nejsou domácí pracovníci). Podpora agentury FRONTEX, která se stará o kooperaci hraniční politiky, je v dnešní době podfinancovaná a bez materiálu. Problém jihoevropských států s kontrolou svých hranic se zvyšuje, především vzhledem k jejich ekonomické situaci a k nárůstu migrace. Problém migrace dříve nebo později dopadne i na ČR. Velmi pragmaticky proto chceme řešit tuto problematiku dříve, než se stane skutečně velkým problémem.

Jako exportní ekonomika využíváme maximálně volného jednotného trhu EU, proto prosazujeme jeho další liberalizaci, zejména v oblasti služeb.

Prosazujeme jednodušší čerpání evropských peněz. Jsme si vědomi, že problémy s čerpáním pocházejí primárně z chyb předchozích českých vlád, které se pokusíme napravit. S tím souvisí i potřeba aktivně se zasadit o možnosti čerpání evropských peněz i po roce 2014.

Budeme prosazovat, aby EU zajistila energetickou bezpečnost všech 28 zemí, a to společnou energetickou politikou, koordinovaným jednáním s dodavateli surovin (Rusko) a vybudováním potřebné energetické infrastruktury pro jejich dopravu a skladování. Podpoříme pronikání našich firem (i malých a středních) do příhraničních regionů sousedních zemí. Naše dlouhé hranice se zeměmi EU nám k tomu nabízejí širokou paletu příležitostí.

V otázce rozšiřování EU zdůrazňujeme, že rychlost a výsledek jednání o přijetí zcela závisí na připravenosti jednotlivých kandidátů a na jejich ochotě provést požadované reformy.

Chceme zastavit šíření geneticky modifikovaných potravin a na úrovni Evropské unie přijmout legislativu, která by je zásadním způsobem omezila.