SDÍLET

Lustrační Osvědčení – Radek John

Tak se dozvídám, že na internetu někdo zkouší nabulíkovat veřejnosti, že jsem byl agentem STB. Musím říct, že musí jít o zábavného hlupáka, který si neuměl najít stohy článků o tom, jak naopak stb zjistila, že bych pro ni byl jako agent zcela nevhodný, publikovaných už před lety. Jděte se podívat do archivu na spis, který na mne vedli bez mého vědomí. Je velmi zábavný. Založili ho 25. 8.1987 a zdůvodnili to takto:

„Navrhuji založit spis KTS pod krycím jménem RAJON do problematiky mládeže, ve kterém budou soustřeďovány prověrkové materiály k čsl. Státnímu občanu John Radek…… s cílem posoudit možnost případného využití do problematiky kontrarozvědné ochrany mládeže, zejména do vztahu k prostředí osob požívajících toxické látky“.

Podepsal to Operativní pracovník kpt. Švec. Pak mne kádroval jejich agent a jeho hlášení jsou k popukání. Výsledkem této mé prověrky, jak tomu říkali, je Návrh na archivaci spisu KTS Rajon do archivu ze dne 3. 3. 1989. A zdůvodnění operačního pracovníka, jehož podpis je nečitelný znělo takto, cituji:

„Předkládám návrh na archivaci spisu KTS vedeným pod krycím jménem RAJON, v němž byly soustřeďovány prověrkové materiály k osobě čsl. Státního příslušníka John Radek….. neboť oproti minulosti zcela změnil způsob chování vůči veřejnosti a zejména mladým lidem, stal se uzavřeným až samotářským. Dle charakteristiky jeho osoby z nejbližšího okruhu známých se nejvíce obává možné inzultace a pronásledování ze strany prostředí, které popisuje ve svých literárních dílech. Rovněž jeho současné postoje v období přestavby politického a hospodářského mechanismu jsou orientovány proti státním orgánům a orgánům státní moci a není nikterak nakloněn opatřením, která jsou proti asociálním a deklasovaným živlům, včetně tzv. nezávislých iniciativ uplatňována. Z tohoto důvodu není předpoklad, že by jmenovaný seriozně přistupoval k otázkám z oblasti prevence uplatňované zejména v prostředí mládeže a nezneužíval kontaktů s pracovníky Bezpečnosti. Proto, jak výše uvedeno, navrhuji spis KTS uložit do archivu MV na dobu 5 ti let.“ Operativní pracovník, podpis nečitelný.

Řekněte sami, nepřidal by si tohle každý s hrdostí do svého životopisu? Mimochodem, hlášení agentů o mé osobě jsou ještě zábavnější, takže je rozhodně s chutí ocituji v dalším materiálu hned, jak na to budu mít čas.