SDÍLET

Vážený pane,

je  jistě šokující, že došlo k pokusu zkorumpovat poslance Babáka přes jeho asistenta  přímo  na  půdě  sněmovny. Anebo podobné praktiky bývaly běžnou praxí i v uplynulých letech? Každopádně to, že se někdo domnívá, že mu něco takového  může  s  vidinou velkého ekonomického prospěchu za multimilionový úplatek  projít  přímo v Parlamentu, bohužel svědčí  přinejmenším o pověsti, kterou zákonodárný sbor má mezi lidmi toužícími neoprávněně získat finanční prostředky na úkor nás všech.

Obracím  se  na  Vás  bez  ohledu na to, na jaké straně politického spektra právě  stojíte,  protože předpokládám, že dnes jde všem poslancům o budoucí slušnější pověst obou komor Parlamentu ČR.

Pokud   jste  Vy,  či  vaši  spolupracovníci  čelili  korupční  nabídce  či klientelistickým  návrhům,  oznamte  prosím  tuto  informaci  veřejně. Jen zveřejněním   a  jasným  distancem  je  možné  učinit  jasnou  přítrž  této politováníhodné praxi a vyslat veřejnosti signál, že korupční chování je na půdě českého zákonodárného sboru zapovězeno.

Zároveň  Vás  prosím,  abyste  se  zasadili  o  přijetí  zákona o lobbingu, případně dalších norem, které by podobným excesům pomáhaly účinně zabránit.

Radek John