SDÍLET

Nechci dělat pokusného králíka EU

Jsem velmi rád, že se debata o geneticky modifikovaných potravinách rozproudila. Přispěl k tomu jistě i seminář, který jsem spolu s kolegyní Olgou Havlovou poslankyní za VV pořádali minulý týden ve Sněmovně. Od té doby mám „GMO na talíři pořád“.

 

V pondělí se svou progeneticky modifikovanou troškou do mlýna přispěchal i krajský zastupitel za ODS Tomáš Vaněk, který působí jako vědecký pracovník zabývající se rostlinami a ochranou životního prostředí.

Ten ve svém článku uvedl: „ Měl jsem pocit, že pokud jde o problematiku GMO už jsem „zažil“ téměř vše a že ČR je takový ostrůvek zdravého rozumu.“

Mě to naopak připadá, že ČR v tomto případě působí jako ostrůvek negativní deviace, protože jde proti racionálnímu proudu už téměř všech evropských zemí. V polovině dubna francouzská dolní komora parlamentu přijala zákon, který zakazuje jakékoliv pěstování geneticky modifikované kukuřice. Dnes navštívila český parlament delegace bavorských poslanců. Škoda, že nemohli k některým našim poslancům promluvit, na téma geneticky modifikovaných potravin. Právě bavorský ministr životního prostředí Dr. Marcel Huber, podepsal dohodu o GMO v Bruselu s předsedkyní Evropské sítě bez GMO a ministryní pro životní prostředí italského regionu Marche, Maurou Malaspinovou. Svobodný stát Bavorsko se tak přidal k dalším 61 regionům, kde je pěstování GMO zakázáno.

Situace nyní vypadá tak, že až na čtyři státy Rumunsko, Španělsko, Portugalsko a bohužel ČR je pěstování geneticky modifikovaných plodin zakázáno v celé Evropě. A my tu mámě dělat pokusného králíka, na kterém se bude zkoušet, co to s námi udělá? Znovu opakuji, že na šíření geneticky modifikovaných potravin mě nejvíce děsí, že neexistují dostatečně validní dlouhodobé studie o jejich vlivu na lidské zdraví. Dnes už prakticky všechny evropské státy i Rusko jsou zastánci předběžné opatrnosti a pěstování geneticky modifikovaných rostlin zakázaly. Jen my zůstáváme mezi čtyřmi státy, které mají být pokusnou laboratoří. Ostatním členským státům EU to nepochybně nevadí. Jen čekají, jestli ČR nebude průkopníkem slepých cest a jestli její obyvatelé za to nezaplatí nějakými zdravotními důsledky.

A zase znovu připomínám: Historie nám ukazuje, jaké chyby udělal svět kupříkladu používáním insekticidu DDT, aniž byly jeho účinky na lidský organismus dostatečně známy nebo když  dopustil kontaminaci životního prostředí polychromovanými bifenyly. Kdo si tedy chce vzít na zodpovědnost že občané ČR budou dělat světu pokusné králíky na kterých se budou zkoušet GMO. Expert z ODS?